Administratie & Educatie

Uw administratie is onze zorg!


Waarom ROHave?

Administratie en belastingen ervaart u wellicht als randzaken en noodzakelijk kwaad, die u afhouden van uw kernwerkzaamheden.

Wij hebben alle nodige kennis en ervaring in huis om deze zaken op een professioneel niveau voor u te regelen.

Diensten

Het is mogelijk om uw hele administratie aan ons uit te besteden, maar u kunt er ook voor kiezen om bepaalde delen door ons te laten uitvoeren.

In beide gevallen zullen wij u met raad en daad terzijde staan.

Laatste Nieuws

Wij van ROHave zijn graag op de hoogte van het laatste nieuws op financieel gebied.

Het laatste nieuws delen wij natuurlijk ook graag met u!

Laatste Nieuws

Wij van ROHave zijn graag op de hoogte van het laatste nieuws op financieel gebied. Het laatste nieuws delen wij natuurlijk ook graag met u!

Fouten in voorlopige aanslagen IB 2018

Bij diverse dga’s is ten onrechte box 2 inkomen (dividend) in de voorlopige aanslag 2018 (H.80) meegenomen. Bovendien is in veel van die gevallen ten onrechte geen verrekening van ingehouden[…]

Read more

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting,[…]

Read more

Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018 zijn bekend gemaakt

Het eigenwoningforfait bedraagt in 2018 0,70%. Dit is een verlaging met 0,05%-punt ten opzichte van het jaar 2017. De tabelcorrectiefactor voor 2018 bedraagt 1,008. Tot een inkomen van € 9468[…]

Read more